Bois Ligatures

Geniala idéer är oftast enkla. 2004 lanserades Bois Ligatures utvecklade av klarinettisten Melinda Matthews. Tanken var att återskapa tonkvalitén som bara kunde uppnås med sk. snörligaturer.

Matthews har en lång karriär som professionell musiker i flera amerikanska orkestrar och har jobbat som frilansmusiker i Los Angeles i över 10 år.

Bois rekommenderas av ett flertal amerikanska munstyckstillverkare.

12 36 72