Trafikombyggnad Övre Husargatan

Trafikkontoret bygger för fullt om vägsträckan mellan Linnéplatsen och Nya Allén.
På Övre Husargatan/Sprängkullsgatan kommer det att bli ett körfält i vardera riktning. Ett körfält kommer att bli förberett för kollektivtrafik i mitten på gatan.

Ombyggnaden kan ställa till problem för dig som skall besöka vår Göteborgs-butik.
Under byggperioden är P-platserna utanför butiken borttagna.

Tipset är till er som kör bil till butiken att parkera på någon av de 2 P-garage som finnes vid kvarterets vardera kortsidor. Infart via Brunnsgatan samt Seminariegatan.

Bookmark and Share