Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL)

Personlig information

Enligt (PUL) personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av windcorp AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna informera dig om nyheter, erbjudanden och clinics.

Vi kommer aldrig att låta någon annan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

När du registrerar dig som medlem godkänner du att Windcorp AB får behandla personuppgifter som rör mig samt vad som i övrigt följer av personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning.

När du är registrerad som medlem gäller detta tills vidare.

Det kostar inget att registrera sig som medlem hos Windcorp AB och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du på samma sida där du ändrar dina personuppgifter.