Jazz Mini Camp i Vänersborg

  • Ort: Vänersborg

Event: Jazz Mini Camp
Dag: 6 oktober
Tid 10:00-18:00
Var Vänerparken 5, Vänersborg

Om:
Jazz Mini Camp är endagskurser för ungdomar mellan 13-19 som bor i Västra Götaland. Under en dag får deltagarna spela i ensemble, lyssna på jazz, prata jazzteori och lära sig grunderna i jazz och improvisation.
Det spelar ingen roll om deltagaren är nybörjare eller redan har spelat ett tag, vi delar in i grupper efter nivå. Det viktigaste med dagen är att ha roligt och träffa andra ungdomar med samma intresse - Jazz och improvisation.
Jobbar du som musiklärare och musikpedagog och vill lära dig mer om improvisation? Du kan också anmäl dig och använda kursen som fortbildning!
Jazz Mini Camp hålls två gånger om året.

Nästa JAZZ MINI CAMP är 6 oktober 2019 10.00-18.00,
Vänerparken 5
Obs, det finns några platser kvar. In och anmäl dig nu! Reservlista finnes.
Lärare denna gång: Fredrik Hamrå, Rolf Jardemark, Anna Lundqvist

Tillgänglighet: Alla våra lokaler och samarbetspartners har anpassade lokaler för funktionshindrade. Vi tillämpar också i största möjliga mån genuspedagogik och jobbar aktivt för människors lika värde och rättigheter till samma utbildning, framtidsdrömmar och tillgång till kunskap.

Extern länk
Skicka meddelande