Försäkringar/Windinsurance

För många musiker är instrumenten det mest värdefulla de äger. Det kan ha nostalgiskt värde, ekonomiskt värde och personligt värde. Vi är alla musiker som jobbar på Windcorp och vi förstår vikten av att känna sig trygg med sitt instrument när man övar, spelar och reser. Därför har vi tagit fram en försäkring som ska ge ett lugn när skadan eller förlusten väl är framme.

 Ansök om Windinsurance här>>

 

VARFÖR EN INSTRUMENTFÖRSÄKRING?
Många tror att hemförsäkringen alltid täcker ditt instrument - så är inte alltid fallet. Musikinstrument räknas hos de flesta hemförsäkringsbolag som "stöldbegärlig egendom". Med detta menas att särskilda aktsamhetskrav måste uppfyllas för att försäkringen ska gälla.

FÖRSÄKRING INGÅR VID KÖP!
Alla privatpersoner som köper ett nytt eller begagnat instrument hos Windcorp får automatiskt vår instrumentförsäkring Windinsurance under 6 månader, med erbjudande om förlängning årsvis.

 

FÖRDELAR

  • Låg självrisk - även mindre skador kan vara intressant att ta genom Windinsurance.
  • Vi sköter skaderegleringen snabbt och enkelt. Du behöver inte tala med en skadereglerere som inte kan något om blås och behöver reparationsofferter och dokument som styrker värdet.
  • Står du utan instrument? Vi har ofta möjlighet att låna dig ett instrument under reparationstiden.

WINDINSURANCE I KORTHET

  • Specialförsäkring för såväl amatörer som yrkesmusiker
  • Kompletterar vanliga hemförsäkringar med mer omfattande skydd
  • Låg självrisk (100 kr vid skada, 500 kr vid förlust)
  • Gäller i hela världen
  • Ansök om försäkringen i någon av våra butiker

VID SKADA

En >>skadeanmälan<< ska fyllas i. Skadan bedöms av en kunnig instrumenttekniker, repareras och Windinsurance står för reparationskostnaden. Du betalar endast 100 kr i självrisk vid skada. Vi kan i vissa fall erbjuda ett ersättningsinstrument under reparationstiden. Om skadan bedöms vara alltför omfattande för att instrumentet ska kunna återställas får du ett likvärdigt instrument genom försäkringen.

VID STÖLD ELLER FÖRLUST

Windinsurance ersätter dig med ett likvärdigt instrument. Självrisken är endast 500 kr vid stöld eller förlust.

VAD KOSTAR DET?
Premien beräknas utifrån instrumentets inköpsvärde. Om du vill försäkra ett instrument som du redan äger beräknas premien utifrån instrumentets bedömda värde. 

Instrumentets värde - Premie för ett år
0-4 000 kr: 200 kr
4 001-6 000 kr: 230 kr
6 001 10 000 kr: 300 kr
10 001- 15 000 kr: 510 kr
15 001-20 000 kr: 635 kr
20 001- 30 000 kr: 808 kr
30 001- 50 000 kr: 950kr
Över 50 000 kr: 950 kr + 1,75% på beloppet över 50 000 kr

 

 

Läs mer