Våra Garantier

För oss är det viktigt att du ska känna dig nöjd och trygg med att handla hos en specialist på blåsinstrument. Vårt mål är att hjälpa dig till ett bekymmersfritt musicerande som möjligt. När du handlar hos oss har du därför några förmåner som komplement till ditt vanliga konsumentskydd: För fel som uppstår inom två år efter inköpsdatum tillämpas fullgaranti reglerad enligt Konsumentköplagens bestämmelser.

Fri garantijustering inom 6 månader

Odu köper ett nytt eller begagnat träblåsinstrument hos Windcorp har du rätt till en fri efterjustering inom 6 månader. Tänk på att boka tid ca två veckor i förväg (kan variera) för att vara säker på att våra reparatörer har tid. 

Vid garantijusteringen går reparatören igenom instrumentet och kollar bland annat täthet och en rad andra standardmoment. Du har även möjlighet att komma med önskemål om ändringar såsom fjädertryck och liknande. 

Garantitiden räknas från inköpsdatumet/fakturadatumet. Kunden svarar själv för eventuella fraktkostnader. 

Undantag
Våra garantier omfattar inte fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Ytbehandlingar såsom lack, försilvring, förgyllning och liknande undantas från våra garantier. Tillverkarna lämnar som regel inte heller garanti på ytbehandlingar.

Windinsurance Instrumentförsäkring

Alla privatpersoner bosatta i Sverige som köper ett nytt eller begagnat instrument hos Windcorp får, utan extra kostnad, vår instrumentförsäkring Windinsurance. Försäkringen gäller i 6 månader med möjlighet till förlängning. Erbjudande om förlängning av försäkringen skickas ut per post från försäkringsbolaget. Läs mer om Windinsurance här...

Reklamationer
Anmärkningar mot fel ska göras omedelbart efter det att felet upptäckts, annars förloras rätten att förtala därom. Instrumentet måste vara tillgängligt för service vid reklamationer. Det åligger köparen att se till att instrumentet är åtkomligt för serviceman.

Läs mer