Blir 2020 sista året för GWO?

"Göteborg Wind Orchestra (GWO) fick den 19 december 2019 beslutet att Kulturnämnden i Göteborgs Stad halverar verksamhetsstödet 2020. Efter ett flertal år med underfinansiering konstaterar nu styrelsen för Västsveriges enda professionella blåsorkester att det inte finns förutsättningar att driva verksamheten vidare om inte ytterligare medel tillförs. Styrelsen har den 6 februari därför beslutat rekommendera att den operativa verksamheten avslutas i december 2020 och att Stiftelsen Göteborgsmusiken som är GWO:s huvudman sedan upplöses."

Göteborg Wind Orchestra är en professionell blåsorkester med långa och stolta traditioner från Göteborg Spårvägspersonals Musikkår som bildades redan år 1905. Orkestern som har sin bas i Kronhuset är ovärderliga i sin insats för blåsmusiken. De har länge dragits med ekonomiska problem då bidragen har minskat kraftigt och nu har politiska beslut gjort att de måste läggas ner efter detta året, som det ser ut nu. Vi på Windcorp hoppas och tror att en lösning för GWO:s fortsättning ska kunna komma till under året. 

Det finns mer info att läsa på GWO:s sida!

Var med och påverka genom att skriva under namninsamlingen "Rädda GWO".