Så rekryterar Götene unga musiker till sina orkestrar

Framgångskoncept på Götene musikskola

Många musikskolor tampas med att färre barn anmäler sig på blåsinstrument. Götene musikskola har hittat ett bra koncept för att ragga blåselever som vi gärna vill dela med oss av.

En av de absolut roligaste aktiviteterna vi på Windcorp gör är att träffa er pedagoger! 
Antingen på WindCare-workshop i våra butiker eller på besök hos er.

Detta ger oss viktiga insikter och förståelse kring er vardag och hjälper oss som leverantör att möta era samt elevernas behov på bästa sätt. Alla besök vi gör i skolorna ger så mycket positiv energi och nya uppslag på idéer.

Vår blåsambassadör Claes Fredholm var härom dagen på besök i Götene Kulturskola för att träffa blåspedagogerna Lena och Steffen, som berättade om sin verksamhet och bl.a. hur de jobbar för att rekrytera nya elever till kulturskolan.

Flöjtpedagog Lena Öberg berättar om deras projekt "TooTverkstan" som blivit en lyckad satsning för att engagera nya blåselever till kulturskolan i Götene.

 

TooTverkstad i Götene

"Min idé att börja med TooT kom för fem år sedan, då jag började få svårt att rekrytera elever på tvärflöjt. Något måste till!

För att göra steget in i kulturskolan lite lättare ville jag utföra förberedande undervisning i musik ute på grundskolorna, med baktanken om nya flöjtister, givetvis. Blockflöjt känns som många föräldrarna har väldigt olika uppfattning om efter egna erfarenheter i grundskolan, men TooT verkade coolt. Kör på det!

Jag riktade in mig på årskurs 2, det skulle vara frivillig; som en betalkurs på kulturskolan. I september åkte jag runt till klasserna under skoltid, alla fick prova. Vill man börja, sker anmälan till kursen via StudyAlong. Detta gav gott resultat, i år har jag till exempel tre grupper igång på tre ytterskolor i kommunen. Eftersom det är en frivillig verksamhet undervisar jag efter skoltid, men jag ”haffar” eleverna direkt efter skolans slut då de flesta i den här åldern ändå går på Fritids. De hinner med en lektion innan mellanmålet, perfekt.

Max 8 elever, jag varvar sång, rytmik, gehör, teori med flöjtspel.

Förutom att det är jätteroligt att jobba med yngre barn och i större grupper, så ger det nya elever till kulturskolan!

Av tolv TooT-elever förra året fick jag nio nya flöjtister och kollegorna en trombonist och en pianist. Alla dessa är nu med i vår yngsta blåsorkester!”

 

Relaterade produkter