Helrenovering

Behöver du en total genomgång av ditt instrument? Resultatet blir många gånger bättre än när instrumentet var nytillverkat. Flöjten tas hand om av våra erfarna reparatörer. Förutom att sätta på nya putor gör vi även grundlig kontroll av tonhål, riktar mekanik och finjusterar balansen. Något som kräver mycket erfarenhet för att göra på ett professionellt sätt.

Behöver du en total genomgång av ditt instrument? Resultatet blir många gånger bättre än när instrumentet var nytillverkat. Då vi erbjuder olika typer av putor är priserna exkl material

Helrenovering

Materialkostnad

- Demontering
- Polering av kropp och mekanikdelar
- Byte av putor, filtar och korkar
- Kontroll och slipning av tonhål
- Ev. oljning av träkropp
- Montering av mekanik
- Borttagning av glapp i mekanik
- Byte av stämkork
- Grundlig täthetsjustering
- Efterjustering inom 6 månader.

Flöjt 8 475 kr ca 600 kr
Flöjt äldre mod. (före 1990) 10 900 kr ca 600 kr
Flöjt, skolinstrument* 4 895 kr ca 600 kr
Piccolo (inkl material) 8 060 kr  
Altflöjt (inkl material) 10 400 kr  
Basflöjt (inkl material) 12 550 kr  
* Vid reparation av enklare instrument kan vi erbjuda ett lägre pris där vi inte byter alla filtar och korkar. Vi utför även polering av kroppen samt en enklare rengöring av mekaniken.
Priset är exkl material på vanlig c-flöjt. Materialkostnad ligger på ca 600 kr. 
Priser på Piccolo, altflöjt, basflöjt kan variera.
Dessa priser är exkl material.