Mindre reparationer och tillägg

Ibland kan det uppstå problem som kräver snabba åtgärder. Här kan du få en uppfattning om ungefärliga kostnader för att åtgärda dessa problem. Vissa av kostnaderna är tillägg som kan komma vid helrenoveringar.

 Justering av lös metallring  210 kr
 Nedsvarvning (kortning) av päron  540 kr
 Spricklagning, ytspricka  590 kr
 Spricklagning, pinning (1st)  840 kr
 Vid behov av fler pinnar  640 kr/st
 Spricklagning med 1 st kolfiberring  1 730 kr
 Vid behov av fler kolfiberringar  640 kr/st
 Lagning av skadat tonhål  720 kr
 Lagning av skadad tapp  840 kr
 Byte av tappkork/munstyckskork  200 kr
 Rengöring & inoljning av kropp, rengöring av mekanik  1280 kr
 Byte av fjäder  280 kr
 Byte av puta (pris/st exkl. material)  280 kr
 

Materialkostnad tillkommer på vissa reparationer t ex för putor, fjädrar, tappkork.