Mindre reparationer och tillägg

Ibland kan det uppstå problem som kräver snabba åtgärder. Här kan du få en uppfattning om ungefärliga kostnader för att åtgärda dessa problem. Vissa av kostnaderna är tillägg som kan komma vid helrenoveringar.

 Justering av lös metallring  300 kr
 Nedsvarvning (kortning) av päron  600 kr
 Spricklagning, ytspricka  650 kr
 Spricklagning, pinning (1st)  900 kr
 Vid behov av fler pinnar  700 kr/st
 Spricklagning med 1 st kolfiberring  1 800 kr
 Vid behov av fler kolfiberringar  700 kr/st
 Lagning av skadat tonhål  800 kr
 Lagning av skadad tapp  900 kr
 Byte av tappkork/munstyckskork  225 kr
 Rengöring & inoljning av kropp, rengöring av mekanik  1350 kr
 Byte av fjäder  280 kr
 Byte av puta (pris/st exkl. material)  300 kr
 

Materialkostnad tillkommer på vissa reparationer t ex för putor, fjädrar, tappkork.