Mindre reparationer och tillägg

Ibland kan det uppstå problem som kräver snabba åtgärder. Här kan du få en uppfattning om ungefärliga kostnader för att åtgärda dessa problem. Vissa av kostnaderna är tillägg som kan komma vid helrenoveringar.

Justering (ev. materialkostnad kan tillkomma) 1 400 kr
 Justering av lös metallring  350 kr
 Nedsvarvning (kortning) av päron  680 kr
 Spricklagning, ytspricka  720 kr
 Spricklagning, pinning (1st)  995 kr
 Vid behov av fler pinnar  780 kr/st
 Spricklagning med 1 st kolfiberring  1 990 kr
 Vid behov av fler kolfiberringar  780 kr/st
 Lagning av skadad tapp  995 kr
 Byte av tappkork/munstyckskork  260 kr
 Rengöring & inoljning av kropp, rengöring av mekanik  1495 kr
 Byte av fjäder  350 kr
 Byte av puta (pris/st exkl. material)  340 kr
 

Materialkostnad tillkommer på vissa reparationer t ex för putor, fjädrar, tappkork.