Helrenovering

Förr eller senare kommer alla saxofonister att behöva helrenovera sitt instrument. Det innebär en total service på hela saxen där vårt jobb är att optimera allt på saxen så att den ska kännas som ny - av erfarenhet upplever många det till och med som bättre än när de köpte den! En helrenovering tar tid och kan därför behöva planeras in i god tid för både vår skull och din egen.

 

Helrenovering

(priser ex. material)

Modern sax** Vintagesax*

- Demontering
- Rengöring av kropp och mekanikdelar
- Byte av putor, filtar och korkar
- Kontroll och eventuell slipning av tonhål 
- Montering av mekanik
- Borttagning av glapp i mekanik
- Vid behov, byte av fjädrar
- Täthetsjustering
- Kontroll av halsfog
- Efterjustering inom 6 månader

 Sopransax  9 975 kr  11 200 kr*
 Altsax  10 200 kr  11 200 kr*
 Tenorsax  11 200 kr  12 250 kr*
 Barytonsax  12 700 kr  14 200 kr*

* Vid helrenovering av äldre instrument tillkommer ofta en rad moment pga. slitage under en längre tid, men även pga. en något sämre tillverkningsprecision jämfört med moderna instrument.

** Med modern sax menas exempelvis Jupiter, Yamaha, Yanagiasawa, Selmer från 1980 och framåt.

 

Materialkostnad helrenovering

   

Vid helrenovering tillkommer materialkostnad på hela jobbet. Ibland behöver vi inte byta fjädrar t. ex. Putpriser kan även skilja sig mellan olika instrument. Priserna avser priser för putor, nackkork, filtar och övrig kork. 

 Sopransax  ca 1700 kr
Altsax  ca 2400 kr
Tenorsax  ca 2800 kr
Barytonsax  ca 3000 kr
 Vi har valt putor som håller en hög standard med lång hållbarhet. 
För att hålla jämna priser har vi valt att inte inkludera riktning av bucklor i priset. 
Tillägg som kan göras på en helrenovering:
Silverpolering kropp 1 400 kr
Silverpolering mekanik 1 400 kr
Silverpolering kropp och mekanik 2 600 kr
Mjuklödning 300 kr
Hårdlödning 420 kr