Priser Saxofon

Vänta inte tills saxen är ospelbar innan du låter justera den. Om du spelar regelbundet bör du se över den minst vartannat år. Tecken på otäthet kan vara exempelvis problem med intonation, sämre repons och klang eller problem att hitta spelbara rörblad.