Om Kammaren

Kammaren är den öppna delen i mitten av munstycket. Kammaren kan man säga avgör hur fokuserad eller hur ”stort” det blir. Man kan tänka sig en kon mitt i munstycket. När konen blir större närmare nacken så är det en stor kammare, en medium är nästan rak, en liten kammare blir smalare när den närmare sig nacken.

Stor kammare

Luftströmmer blir större längre in i munstycket. Det ger ofta ett stort och brett sound. Tänk dig att prata genom en stor kon! De flesta munstycken innan 60-talet var Large-chamber. Idag är många munstycken snarare Medium-Large då kammaren inte är större än ”borrningen” som de var förr. Många tenorister föredrar fortfarande Large/MediumLarge, men det har mest att göra med att det matchar tenorens design bättre.

Medium Kammare

Luftströmmen håller sig stadig genom munstycket. Det ger ofta mycket kärna i klangen. Här är det mer som att prata genom ett rakt rör. Meyer är det mest kända munstycket med Medium-kammare. Det är också det vanligaste för altsax.

Liten Kammare

Luftströmmen blir mindre när den närmar sig nacken. Det ger ett fokuserat sound och tight sound. Luften ökar farten och ger en mer direkt känsla. Många lead-saxofonister föredrar att ha small-chamber då det ger bra fart och kommer igenom väldigt bra i det övre registret. Det lägre registret kan få en en tunnare ton.

Läs mer