Om Öppningen

En viktig och ganska enkel del av munstycket som de flesta brukar börja med att specificera när de ska testa eller köpa nytt munstycke

Öppningen brukar specificeras med siffror från ungefär 3-10 med vissa undantag. Dessa fungerar lite som skostorlekar. Alla tillverkare sätter sin egen siffra utan specificera själva måttet på öppningen. Många använder sig av en * för att ange en ½ storlek.
Öppningen är det avstånd som går mellan den linje som man drar från ”bordet” ut till tippen. Förenklat är det alltså avståndet mellan rör och tipp. En låg siffra ger en mindre öppning och en högre siffra ger en större öppning.
Öppningen är en av de viktigaste valen att göra när du köper ett munstycke. Det kan avgöra hur stadig intonation du får, vilken flexibilitet du får och hur lätt d får ljud i instrumentet. Men det påverkar även hur övrig design ska se ut.